Nettbedrift basis

Tjenester Pris
Uten integrasjon - etablering 0,00
Månedsavgift 100,00
Månedsavgift per klient 50,00
Månedsavgift per ekstra bruker (1 bruker gratis) 50,00
Nettbedrift lag og organisasjoner
Tjenester Pris
Etablering 0,00
Månedsavgift 50,00
Månedsavgift per klient 15,00
Månedsavgift per ekstra bruker (1 bruker gratis) 15,00
Nettbedrift Pro
Tjenester Pris
Med integrasjon pr økonomisystem - etablering 1500,-
Med integrasjon mot Fiken - etablering 0,-
Månedsavgift 300,-
Månedsavgift Fiken 150,-
Månedsavgift per klient 50,-
Månedsavgift per ekstra bruker (1 bruker gratis) 50,-
Nettbedrift - tilleggstjenester
Tjenester Pris
Etablering av flere brukere - per bruker 300,00
Etablering ny klient i klientavtale - per klient 300,00
Depositumkonto - etablering (selvbetjent) 400,00
Betaling med melding 4,00
Betaling med KID 2,00
Lønnsutbetaling 2,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Internoverførsel 0,00
Kontoinformasjon (NOK og valuta kontoer) 0,00
Filoverføring - Autogiro/Avtalegiro/OCR per fil. 10,00

Utenlandsbetaling (Se egne priser under SWIFT)

For hasteoverførsler der beløpet overstiger NOK 5.000.000,00 avtales omkostninger direkte mellom Sparebanken Møre og kunde.